1. Diễn đàn Mnetgroup đang tuyển nhiều Mod cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn. Bạn quan tâm thì xem tại đây nha: Tin tuyển Mod
  Dismiss Notice

Sửa chữa lớn tài sản cố định

Thảo luận trong 'Rao Vặt Khác' bắt đầu bởi giapnv1994, 17/9/16.

 1. giapnv1994

  giapnv1994 Thành Viên

  Sửa chữa lớn tài sản cố định

  - Kế toán đầu tư XDCB dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ dùng để phản ánh chi phí đầu tư XDCB bao gồm chi phí cho công tác mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB và tình hình quyết toán công tác mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, quyết toán kinh phí đầu tư XDCB ở các hành chính sự nghiệp, báo cáo qua dịch vụ kế toán thuế .

  - Kế toán đầu tư XDCB dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ cần tôn trọng một số quy định chung về nguyên tắc kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

  - Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn tài sản cố định phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có, tình hình biến động của tất cả các loại xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị, luôn đảm bảo khớp đúng giữa giá trị ghi trên sổ kế toán, sổ theo dõi xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn tài sản cố định và tồn tại thực tế. Mọi chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.

  - Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn tài sản cố định phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong chế độ quản lý tài sản hiện hành và các quy định về thủ tục giao nhận, thanh lý tài sản cố định.

  + Tài khoản 241 “XDCB dở dang” áp dụng cho các đơn vị có hoạt động đầu tư XDCB trong trường hợp kế toán hoạt động đầu tư XDCB phản ánh chung trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị. Đối với những công trình XDCB mà đơn vị chủ đầu tư có tổ chức Ban quản lý dự án và tổ chức Hạch toán riêng thì thực hiện Hạch toán theo chế độ kế toán quy định cho đơn vị chủ đầu tư, báo cáo qua công ty dịch vụ kế toán .

  + Những TSCĐ mua về cần phải qua lắp đặt, chạy thử thì phải được theo dõi ở TK 241 để tính nguyên giá TSCĐ mua sắm.

  - Kế toán đầu tư XDCB dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ sử dụng các chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ kế toán như:

  + Chứng từ kế toán XDCB dở dang gồm những chứng từ chủ yếu sau:
  + Phiếu thu (Số hiệu C30-HD)
  + Phiếu chi (Số hiệu C31-HD)
  + Giấy đề nghị tạm ứng (Số hiệu C32-HD)
  + Giấy thanh toán tạm ứng (Số hiệu C33-HD)
  + Giấy đề nghị thanh toán (Số hiệu C37-HD)
  + Giấy báo Có của ngân hàng
  + Giấy báo Có của Kho bạc
  + Bảng kê của ngân hàng
  + Bảng kê của Kho bạc
  + Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt bảo chi + ủy nhiệm chi (Số hiệu C4-14/KB)
  + Giấy nộp trả kinh phí bằng chuyển khoản
  + Ủy nhiệm chi (Số hiệu C4-15/KB)
  + Giấy báo Nợ của ngân hàng
  + Giấy báo Nợ của Kho bạc
  + Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển tiền thư - điện cấp séc.
  + Phiếu nhập kho (Số hiệu C20-HD)
  + Phiếu xuất kho (Số hiệu C21-HD)
  + Bảng kê mua hàng (Số hiệu C24-HD)
  + Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Số hiệu C25-HD)
  + Hóa đơn mua hàng
  + Một số chứng từ khác
  + Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (Số hiệu C54-BD)​
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này